Hayvanlar Alemine Hoşgeldiniz
  Kılıç Balığı Hakkında Bilgi
 Kılıçbalığı, dünyanın tropikal ve mutedil denizlerini dolaşarak yiyeceği olan balıkları arar. Dişleri yoktur, avlarını öldürmek için üst çenesinin kılıca benzer yassı, dar ve kemiksel uzantısından yararlanır. Bu
kılıç, dev açık deniz balığının tüm uzunluğunun üçte biri kadardır. Kılıçbalığı 'bir hamsi veya uskumru sürüsünün içine girdikten sonra, bu silâhını sağa, sola savurmak suretiyle tıka basa karnını doyurmasına yetecek kadar balığı öldürür, ya da sakatlar.
Kılıçbalığı kılıcından dövüşmekte de yararlanır. Kılıcının kırık parçaları köpekbalıklan'nm veya başka kılıçbalıkları'nın etine gömülü olarak bulunmuştur. Kılıçbalıkları ufak tekneleri bile delerler. Bu gibi vakalarda balığın kılıcının, teknenin tahtasının 30 santim derinine kadar
sapladığı vakalar görülmüştür. Zıpkınlanmış birçok kılıç balıkları da küçük balıkçı teknelerine saldırmışlar ve bunların omurgasına kılıçlarını saplayarak içerideki balıkçıları yaralamışlardır. Hele bir keresinde, bir balıkçı, içerisinde yattığı yassı kayığın dibinin bir kılıçbalığı tarafından delinmesi ve kılıcın vücuduna saplanması sonucunda ölmüştü. Bu gibi olaylar, kılıçbalığı'nın, kavgacı olarak şöhret yapmasına sebep olmuşsa da, bu sözüm ona saldırılar, yırtıcı bir balığın vahşiyane hamleleri değil, ıstırap içindeki bir balığın çırpınmaları olsa gerektir.
Kılıçbalığı'nın eti çok makbuldür. Bilhassa şişi yapılır. Akdeniz'de en eski devirlerden beri kılıçbaüğı avlanılır. Kılıçbalıkları iriliklerinden dolayı daha çok zıpkmlanır.
Kılıçbalığı'nın yumurtaları, 1.5 milimetre çapında minik yüzer kürelerdir. Bilinen başlıca yumurta döküm yeri Kuzey Sicilya açıklarmâadır. Fakat Karadeniz'de ve Küba'nın kuzey kıyısı açıklarında başka yumurta döküm alanları bulunduğu sanılmaktadır. Yavru kılıçbalıkları, aerodinamik yapılı büyüklerine hiç benzemeyen dikenli kafalı yaratıklardır. Üst ve alt çenelerinin her ikisi de uzun ve dişlerle silâhlıdır. Bu dişler zamanla yok olur, alt çenede kısala kısala kılıcı meydana getiren üsttekinin üçle biri kadar olur. Yavru kılıçbalıkları aynı zamanda pulludurlar, fakat yaklaşık olarak dört buçuk yaşma gelince, bütün pullarını kaybeder ve sadece pürtüklü bir deri sahibi olarak kalırlar.
 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=